ברגע זה כומר רוסי גלב גרוזובסקי נמצא בכלא ישראלילטענת סנגוריו וחבריו,האב גלב דרך על רגליהם של אנשים שלא כדאי להתקרב אליהם – ומכאן התוצאההשתלשלות העניינים המפורטת שהם מביאם מופיעה כאן בתרגום לעברית בצורה מקוצרת.

האב גלבההתחלה

האב גלב גרוזובסקימאמן כדורגל במקצועו הראשוןעובד מאז שנת 1999 עם יתומים ועם ילדים ונוער בסיכוןהוא משרת ככומר בבית יתומיםמארגן תחרויות כדורגל לילדים נטושים וכדומהבנוסף משדר האב גלב שתי תכניות רדיו: "מעגל המשפחהו-"נוער ובעיות חברתיות". לגלב גרוזובסקי שני ילדים מאומציםזאת בנוסף לילדים שנולדו בזוגיות עם אשתו.

משנת 2006 מתחיל האב גלב לעבוד כמדריך במחנה קיץ אורתודוקסי באי קונובץ.הוא גם מתנדב לשרת ככומר בקבוצת כדורגל "זניט סנקט פטרבורגשמאז זכתה שלוש פעמים באליפות רוסיה.

בזמן הזה מתחילים לראשונה חיכוכיו עם האב גנדי (זברב) – מנהלו הישיר של האב גלב שמתנגד לעבודתו עם "זניט".

יחד עם "מרכז הנוער הבריא"

בשנת 2010 הארגון בשם "מרכז הנוער הבריא" (מנ"באשר מטפל בנרקומנים צעירים מציע לאב גלב לשתף עמו פעולהבין היתר מדובר היה בנסיעות למחנה הקיץ בסוצ'י.

ההתנגדות לשיתוף הפעולה עם מנ"ב מגיעה דווקא מהמקום הלא-צפוימנהל מרכז הגמילה מסמים "סאפיורנואב סרגיי (ביליקובמעביר מסר דרך אחד מעוזריו ומאייםבמקרה ושתוף הפעולה של האב גלב עם מנ"ב לא תיפסק,לגלב צפויות בעיות פליליות.

במקביל לפעילות ההתנדבותית הזומקבל גלב מינוי ליועץ מנכ"ל "זניט סנקט פטרבורגלענייני עבודה דתית במחלקת הנוער של הקבוצה.

למרות איומיו של האב סרגייבשנת 2011 פותח האב גלב יחד עם מנ"ב את מרכז הגמילה החדש בישראלפעולה זו גורמת לזעם רב מצדו של האב סרגייקמפיין נגד האב גלב ומרכז הנוער הבריא יוצא לדרךבין היתרלראשונה מופצות שמועות על כךשמנ"ב הוא כת.

עסקי הגמילה

בשנת 2013 מתחילים מנ"ב יחד עם האב לגב תכנונה של רשת מרכזי גמילה מסמים במחוז לנינגרד – ומיד מקבלים איומים (ממש לא מרומזיםמעוזרו של האב סרגייהרשת הרי אמורה לסכן את מצבה המונופולי של מרכז הגמילה "סאפיורנו"של האב סרגיי – מה שעלול לגרום לשינוי תזרימי כספים של המדינה וגם של תורמים פרטיים.

עובדה מפתיעהלמרות הבקשות הרבות של הורים לילדים המכורים לסמיםרק בין 15 ל-20 איש יכלו להתקבל למרכז הגמילה היחיד במחוזעל פי ממצעי התחקיר העיתונאיהפעילות העיקרית של האנשים שמאחורי "סאפיורנו"התרכזה בניהול של מאות דירות "חשוכות". הנגמלים – לפחות שלושה בכל דירה – הצטרכו לעבוד על מנת לשלם על הימצאותם שםאו לחלופין הוריהם שילמו במזומןכך או אחרתכל הכסף – 1000 רובל מאדם ליום (כ-100 שקל במחירים של אזהגיע ישירות לכיסם של מארגני הרשת. מה שהסתכם לסכומים המקבילים למיליוני שקלים בחודש.

כמובן שתפיחת מרכזי גמילה רשמיים על ידי מנ"ר בשיתוף פעולה עם האב גרוזובסקי הייתה פוגעת מכה קשה בעסקי הגמילה הלל לכאורה.

ב-26 לספטמבר 2013 האב גנדי – מנהלו הישיר של האב גלב – נפגש עמו ומאיים בפתיחת תיק פלילי נגד גלבהשיחה הוקלטהובה נשמע האב גנדי אומר כך:

זה אומר ששמים אותך בכלובבמבודדומנהלים את החקירהמאחורי הזכוכיתמאחורי המראהעדיםלא עדיםהילדים שנפגעושלא נפגעוככהוכל התהליכים של הזיהויוכו ', וכו'.ולמשך כל הזמן הזה ינסו לקבל ממך הודאהויקבלו אותה... הרילאף אחד לא אכפת מהאמת.אני אומר לךנפרסת לפניך דרך ישירה לכלא... אולי אפילו על לא כלוםאבל הדרך כבר לפניך... אתאר לך דרך מה תצטרך לעבורואתה תעבור את כל זהדעת הקהל תהיה עכשיו נגדךנגדך באופן מוחלטאז יאסרו אותך ושם כבר ישיגו ממך הודאה באשמה... ישימו אותך בכלא יחד עם פושעיםועל הכול [תודה]. האב גלבאני מתאר לך את המצב הקיים... זה לא"עשוי להיות". זה יהיה.

לאחר פתיחת התיק התברר לפתע כי המתלוננת מהאי קונבץ היא קרובת משפחתו רחוקה של האב גנדי המצוטט לעיל.

התיק הפלילי

ב-27 לספטמבר 2013 האב גלב יוצא לישראל עם ביקור עבודהמיד עם יציאתו מרוסיה מתחיל בכל כלי התקשורת מבצע הכפשה של הכומר על בסיס האשמות בפדופיליה לכאורה.

כעבור שבועיים וחצי האב גלב מקבל הזמנה טלפונית מפרקליטות רוסיה למסור עדות בנושא ובעוד יומיים משתנה מעמדו מ-"עדל-"נאשם".

מהר מאוד מתברר ששירותי הביטחון מחבלים בכל ניסיון של הורי הילדים שהיו באי קונבץ למסור עדות להגנתו של גלב גרוזובסקי – כל מספרים ההורים עצמםהם אומרים כי המשטרה הפעילה עליהם לחץ פסיכולוגי בלתי סביל על מנת שימסרו עדויות שקרהלא-מסכימיםאלה שמנסים לומר את האמתמקבלים איומים עזיםכמה אנשים אף מתחזים לעורכי דינו של האב גלב ומטילים אימה על הילדים.

בפברואר 2014 חלוץ של "זניט סנקט פטרבורגאנדריי ארשאבין (לשעבר חלוץ של "ארסנל"וקפטן נבחרת רוסיהמלגה לגלב גרוזובסקי כי הוא יודע את שמו של העומד מאחורי התיק הפליליהוא טוען גם כי הגורמים המעורבים כבר שילמו עבר מעצרו ומשפטו של האב גלב.ארשאבין מזהיר את גלב שלא לחזור לרוסיה.

המצב הנוכחי

החל ממאי 2014 מפורסמים ברשתות החברתיות מסמכים רבים אשר מפריחים את האשמות נגד גלב גרוזובסקיבאוגוסט 2014 ארוץ 5 (רוסיהמפרסם כתבת תחקיר בה העיתונאים מוכיחים כי התיק נגד הכומר לכאורה תפור.

ב-21 לספטמבר 2014 השלוחה הישראלית של אינטרפול עוצרת את האב גלבמעצר זה נעשה אפשרי בעקבות פרשיה חדשה לגמרי שהתווספה לתיק – והיא ההאשמה באונס.

כעת משפחתו וחבריו הרבים של האב גלב גרוזובסקי עושים כל מאמץ אפשרי כדי להגן על שמו הטוב של הכומר גם ברוסיה וגם בישראלהם מוציאים לאור הוכחות רבות לזכאותו של גלב והוכחות לתפירת התיק – הוכחות שכוללות הקלטותעדויות ומסמכים.